Mateusz Bonecki

Mateusz Bonecki

piątek, 28 listopad 2014 00:00

Innowacyjne formy publicznego wsparcia B+R

W celu coraz lepszego sprofilowania prac badawczo-rozwojowych oraz zapewnienia wysokich wskaźników komercjalizacji ich rezultatów podejmowane są różne działania organizacyjne, pozwalające na wyższy stopień adekwatności oferowanych technologii z faktycznymi potrzebami rynkowymi i społecznymi. W nurt ten wpisują się przedkomercyjne zamówienia publiczne.

czwartek, 30 październik 2014 14:27

Projekty B+R wpisane w strategię rozwoju miast

Realizacja projektów badawczo-rozwojowych, o ile mają one kończyć się innowacją, musi odbywać się w środowisku, które charakteryzuje się ciągłym dopływem informacji zwrotnej od użytkownika. W przeciwnym razie innowacja trafia na półkę. Pytanie tylko, jak zorganizować taką współpracę z użytkownikiem tak abstrakcyjnym jak „miasto”?

wtorek, 30 wrzesień 2014 14:27

Kraj przedsiębiorców

Dwa lata temu ukazała się książka Julie Meyer – założycielki Ariadne Capital – zatytułowana "Welcome to Entrepreneur Country". Jedna z głównych myśli tej książki głosi, że kapitał podąża za ideami, które zmieniają świat. Dlaczego?

piątek, 29 sierpień 2014 16:35

Systemy innowacji

Badania pokazują, że innowacyjność jako własność gospodarki występuje przede wszystkim regionalnie, wydawać by się mogło – całkowicie wbrew procesom globalizacyjnym. Z tego też powodu w ciągu ostatnich dwudziestu lat programy i polityki wspierające rozwój innowacyjnej gospodarki przeszły przez szereg zmian, których celem było usprawnienie regionalnych mechanizmów wsparcia innowacyjności.

Poziom złożoności organizacji i środowisk, w których dochodzi do transferu zaawansowanych technologii, wyprzedza kompetencje organizacji R&D w zakresie komercjalizacji badań naukowych i rezultatów prac rozwojowych. W ramach projektów R&D coraz częściej przewiduje się realizację całych pakietów zadań, które mają wspierać nie tylko komercjalizację, ale budowanie długofalowej strategii rozwoju produktów. Okazuje się jednak, że sposoby analizy strategicznej rynków, jak np. metoda łańcucha wartości, są niewystarczające do realizacji tych celów. Alternatywą wydaje się pojęcie ekosystemu ekonomicznego, które z powodzeniem stosuje się do badań nad rynkiem systemów-cyberfizycznych lub do analiz funkcjonowania platform w rodzaju Android Market czy AppStore.

Zwinne metodyki zarządzania zyskują coraz większą popularność w obszarze projektów informatycznych. Mówi się też o zwinnym wytwarzaniu i zwinnej organizacji produkcji. Czy standardy „zwinnego podejścia” mają zastosowanie do projektów badawczo-rozwojowych?

niedziela, 30 marzec 2014 08:37

Ewolucja w zarządzaniu projektami B+R

Teoretycy zarządzania projektami B+R twierdzą, że od połowy XX wieku praktyka zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi gruntownie się zmieniła. W jakim momencie tej ewolucji znajdujemy się teraz i dokąd zmierzamy?

Najnowsze projekty

Finansowanie B+R