Anna Malitowska

Anna Malitowska

piątek, 19 grudzień 2014 10:23

Jakiego inteligentnego miasta chce obywatel?

Obok rozwiązań stricte technologicznych dostarczanych na rynek smart city przez największych światowych graczy IT, warunkiem efektywnego wdrażania standardów inteligentnego miasta jest odpowiednia postawa i polityka administracji publicznej oraz zaangażowanie obywateli. Rola tych ostatnich jest szczególnie istotna, bo będąc głównym odbiorcą wartości oferowanej przez takie wdrożenia, powinni być zarazem głównym jej architektem.

poniedziałek, 30 czerwiec 2014 10:03

Sieci kooperacji i konkurencji

Podmioty funkcjonujące w tym samym segmencie rynku mają tyle samo powodów, by ze sobą konkurować, co podjąć współpracę. Specyfika danego rynku i oferowanych na nim produktów i usług zakłada bowiem, że konkurenci czerpią swe zasoby z podobnych źródeł: są nimi wyspecjalizowane kadry, rezultaty prac badawczych czy nawet dostawcy półfabrykatów. Stąd też pomysł, by konkurencję połączyć z kooperacją, dokładając w ten sposób starań o lepszą jakość zasobów oraz redukcję ich kosztów.

Istnienie cyberzagrożeń jest faktem, z którym nikt już od dłuższego czasu nie polemizuje. Jednak najnowsze raporty pokazują, że dopiero teraz firmy zaczynają traktować sprawę poważnie. Odpowiedzi na cyberzagrożenia szuka się zarówno w innowacyjnym podejściu do zarządzania bezpieczeństwem informacji, jak i w szeroko zakrojonych projektach B+R.

czwartek, 23 styczeń 2014 10:15

Nowi interesariusze projektów B+R

Powodzenie projektu B+R zależy od skuteczności wdrożenia technologii na rynek. To jednak nie jest możliwe bez odpowiedniej komunikacji z otoczeniem społecznym. Nie ma dobrego zarządzania projektem bez dobrego zarządzania jego zewnętrznymi interesariuszami.

Do niedawna o społecznej odpowiedzialności biznesu mówiono w kategoriach zysków i strat. Dzisiaj stawką w grze jest innowacyjność przedsiębiorstw.

Najnowsze projekty

Finansowanie B+R