Poziom złożoności organizacji i środowisk, w których dochodzi do transferu zaawansowanych technologii, wyprzedza kompetencje organizacji R&D w zakresie komercjalizacji badań naukowych i rezultatów prac rozwojowych. W ramach projektów R&D coraz częściej przewiduje się realizację całych pakietów zadań, które mają wspierać nie tylko komercjalizację, ale budowanie długofalowej strategii rozwoju produktów. Okazuje się jednak, że sposoby analizy strategicznej rynków, jak np. metoda łańcucha wartości, są niewystarczające do realizacji tych celów. Alternatywą wydaje się pojęcie ekosystemu ekonomicznego, które z powodzeniem stosuje się do badań nad rynkiem systemów-cyberfizycznych lub do analiz funkcjonowania platform w rodzaju Android Market czy AppStore.

Dział: Publikacje

Najnowsze projekty

Finansowanie B+R