piątek, 19 grudzień 2014 10:23

Jakiego inteligentnego miasta chce obywatel?

Obok rozwiązań stricte technologicznych dostarczanych na rynek smart city przez największych światowych graczy IT, warunkiem efektywnego wdrażania standardów inteligentnego miasta jest odpowiednia postawa i polityka administracji publicznej oraz zaangażowanie obywateli. Rola tych ostatnich jest szczególnie istotna, bo będąc głównym odbiorcą wartości oferowanej przez takie wdrożenia, powinni być zarazem głównym jej architektem.

Dział: Publikacje
piątek, 28 listopad 2014 00:00

Innowacyjne formy publicznego wsparcia B+R

W celu coraz lepszego sprofilowania prac badawczo-rozwojowych oraz zapewnienia wysokich wskaźników komercjalizacji ich rezultatów podejmowane są różne działania organizacyjne, pozwalające na wyższy stopień adekwatności oferowanych technologii z faktycznymi potrzebami rynkowymi i społecznymi. W nurt ten wpisują się przedkomercyjne zamówienia publiczne.

Dział: Publikacje

Najnowsze projekty

Finansowanie B+R