piątek, 29 sierpień 2014 16:35

Systemy innowacji

Badania pokazują, że innowacyjność jako własność gospodarki występuje przede wszystkim regionalnie, wydawać by się mogło – całkowicie wbrew procesom globalizacyjnym. Z tego też powodu w ciągu ostatnich dwudziestu lat programy i polityki wspierające rozwój innowacyjnej gospodarki przeszły przez szereg zmian, których celem było usprawnienie regionalnych mechanizmów wsparcia innowacyjności.

Dział: Publikacje

Najnowsze projekty

Finansowanie B+R