piątek, 28 listopad 2014 00:00

Innowacyjne formy publicznego wsparcia B+R

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

W celu coraz lepszego sprofilowania prac badawczo-rozwojowych oraz zapewnienia wysokich wskaźników komercjalizacji ich rezultatów podejmowane są różne działania organizacyjne, pozwalające na wyższy stopień adekwatności oferowanych technologii z faktycznymi potrzebami rynkowymi i społecznymi. W nurt ten wpisują się przedkomercyjne zamówienia publiczne.

Już w roku 2012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała opracowanie Innowacyjne i przedkomercyjne zamówienia publiczne, w którym szczegółowo omówiono tę formę wsparcia działań innowacyjnych, będącą jednocześnie ukłonem w stronę przedsiębiorców, jak i administracji publicznej. PCP (pre-commercial procurement) posiadać ma zadaniem autorów opracowania wiele cech, które

wspólne uczenie się, angażujące zarówno tych, którzy składają zamówienie, jak i dostawców oraz użytkowników końcowych danego rozwiązania. W ten sposób oferujący rozwiązanie dowiadują się, jakie są wymagania, potrzeby i oczekiwania zamawiającego, podczas gdy ten ostatni zdobywa wiedzę na temat technologicznych bądź rynkowych ograniczeń danego produktu. Bezpośrednią tego konsekwencją jest to, że generowane rozwiązania są w stanie udzielać bardziej adekwatnej odpowiedzi na potrzeby użytkownika końcowego. Użytkownik wraz z zamawiającym aktywnie włączają się w proces testowania i walidacji prototypów, gwarantując sobie dostęp do technologii (usług, produktów) doskonale dostosowanych do sytuacji problemowych, w których się znajduje.

Próby wykorzystania takiej formuły wsparcia prac B+R i działalności innowacyjnej były podejmowane w Polsce. Przykładowo, w 2013 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oferowało instrument wsparcia tego rodzaju aktywności, oczekując od podmiotów. Centrum wychodziło z założenia, że

zamówienia przedkomercyjne są próbą odpowiedzi na ten problem poprzez umożliwianie osiągania za pomocą „tej samej złotówki” dwóch celów: zaspokojenia nowych potrzeb zamawiającego i stymulowania rozwoju nowych produktów przez sektor gospodarczy. Proces zamówienia przedkomercyjnego jest szczególnym podejściem do zamówień publicznych, stwarzającym bardziej korzystne warunki zarówno dla zamawiających jak i dla wykonawców.

NCBiR stworzyło w tym celu formularz wstępnej identyfikacji przedmiotu przedkomercyjnego zamówienia publicznego. Znaleźć miały się w nim między innymi szczegółowy opis potrzeby (np. problem społeczny), którą rozwiązanie ma zaspokoić, wskazanie celowości prac, wstępna analiza wykonalności, a także zarys przewidywanych efektów oraz analizę ewentualnych substytutów rozwiązania. 

Czytany 3506 razy Ostatnio zmieniany piątek, 19 grudzień 2014 07:01
Zaloguj się, by skomentować

Najnowsze projekty

Finansowanie B+R