Od pomysłu
Od Pomysłu do Innowacji
W przedsiębiorstwach zrzeszonych w Pomorskim Klastrze ICT
ICTidea
ICTidea
- Współpraca biznesu i nauki
- Profesjonalizacja działań proinnowacyjnych
- Zwiększenie liczb prac badawczych
- Stworzenie stabilnego ośrodka
Baza wiedzy o badaniach naukowych
Baza wiedzy o badaniach naukowych
Materiały szkoleniowe i informacje na temat etapów wdrażanie przedsięwzięć innowacyjnych!

Najnowsze artykuły

Najnowsze projekty

Finansowanie B+R