poniedziałek, 30 czerwiec 2014 10:03

Sieci kooperacji i konkurencji

Podmioty funkcjonujące w tym samym segmencie rynku mają tyle samo powodów, by ze sobą konkurować, co podjąć współpracę. Specyfika danego rynku i oferowanych na nim produktów i usług zakłada bowiem, że konkurenci czerpią swe zasoby z podobnych źródeł: są nimi wyspecjalizowane kadry, rezultaty prac badawczych czy nawet dostawcy półfabrykatów. Stąd też pomysł, by konkurencję połączyć z kooperacją, dokładając w ten sposób starań o lepszą jakość zasobów oraz redukcję ich kosztów.

Dział: Publikacje

Najnowsze projekty

Finansowanie B+R