czwartek, 23 styczeń 2014 10:15

Nowi interesariusze projektów B+R

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Powodzenie projektu B+R zależy od skuteczności wdrożenia technologii na rynek. To jednak nie jest możliwe bez odpowiedniej komunikacji z otoczeniem społecznym. Nie ma dobrego zarządzania projektem bez dobrego zarządzania jego zewnętrznymi interesariuszami.

Badania przeprowadzone w 2011 roku przez Coffey International Development oraz TNS Pentor dla Ośrodka Przetwarzania Informacji pokazują, że w przypadku B+R do najrzadziej wykorzystywanych elementów zarządzania projektami należały m.in. planowanie komunikacji, planowanie reakcji na ryzyko, ilościowa analiza ryzyka czy wreszcie zarządzanie interesariuszami.

Jedną z najważniejszych rekomendacji konkludujących to badanie był postulat zintensyfikowania współpracy podmiotów realizujących projekt B+R z różnymi grupami interesariuszy. Czemu służyć ma zwiększona komunikacja z otoczeniem projektu? Przede wszystkim poszukiwaniu dodatkowych sposobów komercjalizacji wypracowanej wiedzy i technologii, informowaniu opinii publicznej oraz wspieraniu oddziaływania w fazie powdrożeniowej.

Pilotażowe wdrożenie technologii, które zazwyczaj wieńczy projekt B+R, jest dopiero początkiem, jeśli chodzi o długofalowe wprowadzanie gotowych produktów na rynek. Od czerwca 2013 roku kilka pomorskich firm i uczelni wywodzących się z klastra Interizon uczestniczy w międzynarodowym, obejmującym blisko 30 partnerów, konsorcjum realizującym projekt ACCUS: Adaptive Cooperative Control in Urban (sub) Systems. Projekt realizowany jest w ramach programu ARTEMIS, którego jednym z priorytetów jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich poprzez m.in. tworzenie inteligentnej infrastruktury miejskiej. Okazuje się, że rozeznanie rynku i wyzwań społecznych, z którymi mierzy się projekt, jest komplementarne względem specjalistycznych kompetencji naukowych i technologicznych.

Gdzie zatem szukać wiedzy na temat możliwych zastosowań technologii? Przykładowo, lokalne organizacje pozarządowe lub odpowiednie departamenty władz regionalnych czy lokalnych, których działalność ma na celu udzielanie odpowiedzi na wyzwania społeczne, gospodarcze lub środowiskowe, mogą okazać się wartościowym partnerem, dostarczającym dziedzinową wiedzę, kontakty, znajomość rynku, dostęp do źródeł finansowania, odpowiedni wpływ na opinię publiczną, a przede wszystkim - gruntowne rozpoznanie problemów, jakim wychodzi naprzeciw projekt B+R. Interesariusze ci mogą być efektywnie włączani do pracy projektowej już na etapie planowania i realizacji projektów.

 

 

 

Czytany 2770 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 29 kwiecień 2014 05:53
Zaloguj się, by skomentować

Najnowsze projekty

Finansowanie B+R